Ασφάλεια Συναλλαγών

H Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές και κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές σας πληροφορίες, (αριθμός της πιστωτικής κάρτας, το όνομα και η διεύθυνση σας), έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά την μεταφορά τους μέσω του Internet.

Το πρωτόκολλο που χρησιμοποιούμε διαθέτει τα παγκόσμια standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων, για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών.
Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται μέσω του πρωτόκολλου, επεξεργάζονται από μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά. Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσα από το e-shop μας, διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

Κατά την πλοήγησή σας και ιδίως κατά τις αγορές σας, είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά σας στοιχεία που τα οποία είναι απαραίτητα από τα πιστωτικά ιδρύματα για την “αναγνώρισή σας” από αυτά και τελικά την ασφάλεια των συναλλαγών σας.

Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στη σελίδα μας, αφορούν αποκλειστικά και μόνο τις συναλλαγές σας, την βελτίωση των υπηρεσιών και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο και σε καμία περίπτωση, με εξαίρεση σε ότι προβλέπεται από το Νόμο ή στις αρμόδιες αρχές.

Επιπλέον έχουμε λάβει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την ασφάλιση των δεδομένων σας. Τα προσωπικά σας στοιχεία σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθούν μόνο σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης σας μαζί μας, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά σας στοιχεία και δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία.

Παράλληλα, ως χρήστης διατηρείτε το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στα παραπάνω, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR) με κάθε δικαίωμα για εσάς που απορρέει από τη σχετική νομοθεσία.